ADVOKATFIRMAET TROELS HELMER NIELSEN


Advokat Troels Helmer Nielsen driver advokatvirksomhed i Advokatfirmaet Troels Helmer Nielsen, som er en enkeltmandsvirksomhed. Virksomhedens kontaktoplysninger mv. er følgende:


Advokat Troels Helmer Nielsen

Hjortevangen 7

2920 Charlottenlund,


Telefon: +45 28 30 26 48

E-mail: troels@thn.dk

CVR nr.: 32 18 72 85


Advokat Troels Helmer Nielsen, der er beskikket som advokat af Justitsministeriet, er en del af Advokatsamfundet.


For advokatvirksomheden er tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler. Aftale herom er indgået med


HDI Gerling Forsikring

Indiakaj 6, 1.

2100 København Ø,

Telefon +45 33 36 95 95


Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor den udøves.


Advokatvirksomheden anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.


*****


Denne hjemmeside er etableret med henblik på opfyldelse af krav til enhver advokat om at give advokatens klienter kontaktoplysninger, oplysninger om den form, hvori advokatvirksomheden udøves og oplysning om forsikringsforhold mv., jf. oversigt over oplysningspligterne på Advokatsamfundets hjemmeside.